Rodinný chrámový sbor Brno - Starý Lískovec

Aktualizováno 17. 02. 2008
Archiv akcí 2007

Přehled:
07. ledna 2007 v 15:00 - Benefiční koncert v kostele sv. Aloise v Otnicích
10. ledna 2007 v 18:30 - vánoční koncert v kostele Svaté Rodiny, Grohova 14/16  Brno
ke stažení: program vánočního koncertu
01. dubna 2007 ( Květná neděle )
ve 14:30 a v 17:00
- vystoupení v kostele sv. Bartoloměje v Brně - Žebětíně a v kostele sv. Jana Nepomuckého v Brně - Starém Lískovci ( KŘÍŽOVÁ CESTA- slova: P. František Žák a hudba: V. Říhovský )
06. dubna 2007 ( Velký pátek )
v 15:00 ve Starém Lískovci
- vystoupení v kostele ve Starém Lískovci při křížové cestě ( skladba KŘÍŽOVÁ CESTA )
08. dubna 2007 ( Hod Boží Velikonoční ) v 9:30 ve Starém Lískovci - vystoupení v kostele ve Starém Lískovci při mši svaté ( mešní suita JDEME K OTCI -na texty P. Františka Trtílka pro sola, sbor, klarinet a rytmický doprovod, hudbu složil J. Veselý )
ke stažení: plán akcí na Velikonoce
13. května 2007 v 9:30
ve Starém Lískovci
- zpívání při mši svaté, na které byla udělena Svátost biřmování ( zpívané skladby: Jdeme  k Otci; Duchu svatý naplň nás; Píseň k Duchu svatému; Ecce Sacerdos; Spiritus Jesu Christi; O Christe Domine Jesu; Veni Sancte Spiritus; Zář tváře Tvé )
03. června 2007 v 9:30
ve Starém Lískovci
- zpívání při mši svaté, na které bylo uděleno 1. svaté přijímání  ( zpívané skladby: Chvalte Pána; Alleluia!; Přinášení darů; Žalm 42; Ubi Caritas; Boží Beránek; Pochod pro Ježíše )
23. prosince 2007 v 15:00 - vystoupení v domově důchodců, Mikuláškovo náměstí 20
25. prosince 2007 v 09:30 -  Hod Boží vánoční - zpívání při mši svaté v kostele sv. Jana Nepomuckého v Brně - Starém Lískovci
( Ladislav Němec - Vánoční mše " Pastýřská " pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr )
25. prosince 2007 v 16:00 zpívání u živého Betléma ( u fary )
)