Rodinný chrámový sbor Brno - Starý Lískovec

Aktualizováno 27. 12. 2012
Archiv akcí 2012

Přehled:
04. ledna 2012 v 18:00 - zpívání v kostele Svaté Rodiny, Grohova 14/16, Brno
08. dubna 2012 v 9:30 (Zmrtvýchvstání Páně) - zpívání při mši svaté ( proprium "Setkání" a Ordinárium Zdeňka Pololáníka ; Velikonoční sekvence )
01. června 2012 v 18:00 (Noc kostelů) - zpívání při mši svaté ( Magnificat ; Aleluja ; Ave Maria - Arcadelt ; Ubi caritas ; Haleluja, sláva )a poté na koncertu ( Znělka - sv. Jan Nepomucký ; Pololáník - Ordinarium , Proprium ; Tvůj Pán ; Zpívejte se mnou ; Múčka - Čas žní , Aleluja ; Zář tváře Tvé )
03. června 2012 v 09:30 (1. svaté přijímání) - zpívání při mši svaté ( Tvůj Pán ; Aleluja ; Zpívejte se mnou ; Žalm 42 - Jako laň ; Vzývám a slavím ; Láska, kterou Ježíš dává ; Zpívej Haleluja ; Ordinarium )
Neděle 23.12.2012 v 10:15 - HLAVNÍ GENERÁLKA v kostele na kůru po mši, která začíná v 9:30 hod. ( IHNED PO MŠI PŘIJĎTE NA KŮR )
Neděle 23.12.2012 v 15:00 - VYSTOUPENÍ v Domově důchodců, Mikuláškovo náměstí 20 - SRAZ NEJPOZDĚJI VE 14:45 hod.
Úterý 25.12.2012 v 9:30 ( Hod Boží vánoční ) - VYSTOUPENÍ v kostele ve Starém Lískovci - IHNED PO RANNÍ MŠI ZKOUŠKA NA KŮRU ( V 8:15 hod. )
Repertoár: Česká vánoční mše
(Ignác Händl) ; Aleluja před evangeliem (Bohuslav Korejs) ; Zpívej v čase vánočním (Tomáš Najbrt)