Rodinný chrámový sbor Brno - Starý Lískovec

Aktualizováno 03. 11. 2016
Archiv akcí 2015

Přehled:
08. ledna 2014 v 19:00 - zpívání v kostele Svaté Rodiny, Brno, Grohova 14/16 ( generálka v 18:00 )
20. dubna 2014 v 9:30 (slavnost Zmrtvýchvstání Páně) - zpívání při mši svaté ( Ondřej Múčka - Žalm 118 ; Velikonoční sekvence ; M. Wittel - Ten, kdo touží pít ; Všechno, co můžeš dát ; Paprsky - Ze všech stran ; František Fiala - Žalm 147 )
01. června 2014 (1. svaté přijímání) - zpívání při mši svaté
21. prosince 2014 v 15:00  - zpívání v Domově důchodců, Mikuláškovo náměstí 20
25. prosince 2014 v 9:30 (Hod Boží vánoční) - zpívání při mši svaté