Červen 2007
06. června 2007Apoštolská; Rozsévač; Svůj život; Ó Pane díky

13. června 2007 - Maria bez nápadných divů; Effatha; Jen Tvá je moc a sláva; Slunce Kristovy lásky

20. června 2007 - Otevřete brány; Madona; Vejdi pod střechu; Na cestu s námi

27. června 2007 - Svý kroky rozezpívej; Na všech cestách; Ráno; Zastávka