Rodinný chrámový sbor Brno - Starý Lískovec

Aktualizováno 10. 11. 2008 kliknutím zde otevřete prohlížení fotek
nebo si otevřete každou zvlášť kliknutím na ni


Setkání sborů v kostele
sv.Augustina


Benefiční koncert v Otnicích Sbor v Otnicích
Rozloučení a za rok na viděnou Ještě kytice pro sólisty Vánoční koncert
na Grohove
Sbormistr a sbor v akci Sbor před kostelem
v Žebětíně
Sbor před kostelem
v Žebětíně
Vnitřní pohled kostela
v Žebětíně
Během zkoušky Chvíli před začátkem
vystoupení
Náš varhaník Bohdan v akci Náš dirigent Pavel Hamřík
při zpívání sóla
Pohled do kostela
v Žebětíně
Sbor při zpívání Bohdan se připravuje
doprovázet další skladbu
Pavel a jeho další sólo
Sbor při zpívání Naše holky v akci Sbor při zpívání
Pavel a opět sólo Pohled do kostela Lucie Švábová se chystá
zazpívat sólo
Lucie Švábová a její sólo Pavel Hamřík Snímek z kostela
Magda Jaňurová při zpívání
sóla