Rodinný chrámový sbor Brno - Starý Lískovec

Aktualizováno 16.06. 2019
Zkouška: Každou středu ( kromě prázdnin ) v kostele od 16:45 do 18:00 a poté zpívání na mši svaté v 18:00.

Přijímáme stále nové zpěváky a zpěvačky všech věkových kategorií. Není potřebná znalost not.
Pro více informací můžete použít e-mail v záložce " Kontakt a odkazy ".

Repertoár písní při středečních  mší svatých v 18:00:


05. června 2019 - Jediný ve třech Duchu sv. ; Dobrořeč duše má ; Pojď ; Dar Ducha ; Ordinarium
12. června 2019 - Hospodine Pane náš ; Už jdou andělé ; Bohu Otci ; O Pane zhasíná den ; Ordinarium
19. června 2019 - Hospodin je král ; Efatha ; Vzývám a slavím ; Slunce ; Ordinarium
26. června 2019 -
Zastávka Boží ; Učedníci ; Velehrad víry ; Na cestu s námi ; Ordinarium